Algemene Voorwaarden KateandPlate.com

Voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle relaties tussen:

Web shop: www.kateandplate.com

Kathleen DOCKIER
Hoogstraat 30 bus 3
2223 Schriek
Belgie
BTW: BE 0564.759.932

en haar internetklanten (hierna "de klant" te noemen).

1. Bijzondere verkoopsvoorwaarden

De klant bevestigt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, producteigenschappen enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Bestelling

De klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het tabblad « in winkelwagen ». Na het plaatsen van de bestelling verschijnt een overzicht met alle onderdelen die de klant bevestigt door te klikken op de knop "Ik ga akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden en ik wil betalen" in de menubalk.

3. Bevestiging van de bestelling

Kateandplate.com bevestigt de klant dat zijn bestelling aanvaard werd, per elektronische post (e-mail).De verkoop wordt pas definitief op het ogenblik dat de bestelling werd bevestigd door Kateandplate.com . Kateandplate.com behoudt zich het recht voor een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, in bijzonderheid als gevolg van de bevoorrading van producten, een probleem met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling of te verwachten probleem met de uit te voeren levering. Kateandplate.com dient de klant daarvan met alle middelen in kennis te stellen.

4. Beschikbaarstelling van bestellingen en leveringsvoorwaarden

De klant dient bij het plaatsen van zijn bestelling te kiezen op welke plaats en datum de koopwaar beschikbaar wordt gesteld. Kateandplate.com behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een beroep te doen op elke logistieke dienstverlener om de producten op het door de klant aangegeven adres te leveren.

5. Leveringsgebied

Kateandplate.com verzendt enkel en alleen naar volgende landen : Spanje, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.
Geen verzendingen mogelijk naar postbus adressen.

6. Leveringstermijnen

De levertermijn is gewoonlijk binnen 7 werkdagen. Als een artikel niet voorradig is op het ogenblik van de bestelling, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten en bevestigen wij u de eerstvolgende beschikbaarheidsdatum, of stellen wij u een gelijkwaardig vervangingsproduct voor. De levering wordt uitgevoerd voor risico van de ontvanger.

7. Expeditiepartner

De leveringen worden uitgevoerd door DPD tijdens de normale kantooruren. U dient het expeditieadres zodanig te kiezen dat iemand het pakket in ontvangst kan nemen.

8. Leveringskosten

De leveringskosten worden vermeld op de orderbevestiging alsook op de website.

9. Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief BTW. De prijs die de klant wordt aangerekend is die welke vermeld staat op de door Kateandplate.com verstuurde bevestiging van de bestelling. De producten en diensten worden betaald per kredietkaart via Paypal op een beveiligde website op de server van onze provider. De kredietkaart van de klant wordt gedebiteerd in euro twee dagen na aanvaarding van de bestelling door de verkoper. Kateandplate.com behoudt de eigendom van het (de) product(en) tot op het ogenblik dat de klant de prijs voor het (de) product(en) en diensten integraal heeft betaald.

10. Productinformatieblad

De foto’s ter illustratie van de producten gelden uitsluitend ter informatie. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen van te verwaarlozen betekenis en houden geen verband met de essentiële producteigenschappen. De kleur van de in de online shop afgebeelde producten kan afwijken van de daadwerkelijke productkleur.

11. Privacybescherming

Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij Kateandplate.com worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook (en inzonderheid aan derden).

12. Vereiste informatie

Door een bestelling te plaatsen op de verkoopsite www.kateandplate.com stemt u in met het gebruik door kateandplate.com van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van de kredietkaart enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.

13. Recht op terugzending van koopwaar en bedenktijd

De klant heeft vanaf de inontvangstneming van de koopwaar zeven volle dagen bedenktijd om elk product op eigen kosten terug te zenden naar Kateandplate.com ter vervanging of terugbetaling. In de volledige originele verpakking in goede staat en vergezeld van een kopie van de factuur. Het adres voor terugzending is:

Kathleen Dockier
Hoogstraat 30 bus 3
2223 Schriek
Belgie
BTW: BE 0564.759.932
www.kateandplate.com
kate@kateandplate.com

Indien de klant tijdens de bedenktijd zijn recht uitoefent om de bestelling te herroepen, dient de verkoper de overgemaakte bedragen zonder kosten terug te betalen aan de klant. De bedragen moeten binnen een maximumtermijn van dertig dagen worden terugbetaald.

14. Ons contacteren

Als u vragen hebt over onze producten , hoe u die moet onderhouden of welke andere vragen dan ook over uw bestelling:

  • - stuurt u ons dan een e-mail kate@kateandplate.com
  • - of belt u ons op het nummer 0032-497 428 250 van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 19.00 uur.